Současnost

   Ve školním roce 2020/2021 máme 17 žáků (6 v 1. ročníku, 7 ve 2. ročníku a 4 ve 4. ročníku), ale k tomu ještě 27 žáků v individuálním (domácím) vzdělávání a jednoho žáka, který se vzdělává v zahraničí, takže letos máme zapsaných celkem 45 žáků. Od 1. 4. 2021 přibyli ještě další žáci na individuálním vzdělávání, takže máme zcela naplněnou kapacitu školy - 50 žáků.

 

Zaměstnanci základní školy:

PaedDr. Eva Fastová  - ředitelka školy, třídní učitelka, výchovný poradce, školní metodik prevence

Radka Malá - vychovatelka ŠD a učitelka (především výchovy)

Jana Sklenková - školnice a uklízečka