ZÁPIS do 1. ročníku ZŠ Olešná

 

OZNÁMENÍ  O  PŘIJETÍ  K  ZÁKLADNÍMU  VZDĚLÁVÁNÍ

 

Pro školní rok 2021/2022 byly do 1. ročníku ZŠ Olešná, okres Rakovník, přijaty děti s následujícími registračními čísly:

ZŠ - 01

ZŠ - 02

ZŠ - 03

ZŠ - 04

ZŠ - 05

ZŠ - 06

 

V Olešné dne 22. 4. 2021                                             

                                                             PaedDr. Eva Fastová, ředitelka školy